Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende), ondernemer in de zin van artikel 7 Wet OB 1968, is eigenaar van een hotel in aanbouw (hierna: het hotel).

De Heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft voor het jaar 2018 de waarde van het hotel naar de staat waarin het op 1 januari 2018 verkeerde, bij beschikking vastgesteld op € 36.125.000. Die waarde heeft hij bepaald op de voet van artikel 17, lid 4, Wet WOZ, dat wil zeggen vastgesteld op de vervangingswaarde als bedoeld in artikel 17, lid 3, Wet WOZ. In deze door de Heffingsambtenaar vastgestelde vervangingswaarde is omzetbelasting begrepen.

Voor Hof Amsterdam was in geschil of de waarde van het hotel op grond van artikel 17, lid 4, Wet WOZ moet worden vastgesteld op de kosten van vervanging inclusief dan wel exclusief omzetbelasting.

Volgens het Hof heeft de Heffingsambtenaar de WOZ-waarde terecht inclusief omzetbelasting vastgesteld.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. X heeft voor het Hof onweersproken gesteld dat zij de ter zake van de bouw van het hotel aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek kan brengen, zodat die omzetbelasting niet op haar drukt. Dat brengt mee dat de omzetbelasting voor haar als eigenaar niet behoort tot het offer dat nodig is om het object – een hotel in aanbouw – in dezelfde staat aan te schaffen of te vervaardigen. De Heffingsambtenaar had daarom die omzetbelasting bij het bepalen van de vervangingswaarde van het hotel buiten beschouwing moeten laten.

De Hoge Raad doet de zaak zelf af.

Conform Conclusie A-G Pauwels (NLF 2023/2630, met noot van Menger), met gemeenschappelijke bijlage (NLF 2023/2629, met noot van Menger).

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
28 juni 2024
Rolnummer
22/04398
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:812
Auteur(s)
drs. O.M. Menger
Fiscaliade
NLF-nummer
NLF 2024/1564
Aflevering
2 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6481
bwbr0002629&artikel=7,bwbr0002629&artikel=7,bwbr0007119&artikel=17,bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina