Direct naar content gaan

Samenvatting

In 2015 heeft X (overleden in 2022, hierna: erflaatster) van haar vader 50% van de certificaten in Z (bv), een OZR in de zin van artikel 4 Wet BRV, verkregen. Haar broer heeft de andere 50% verkregen. De bezittingen van Z bestaan uit een onroerende zaak en een indirect belang van 20% in Y (bv). In Y wordt een materiële onderneming gedreven. De onroerende zaak wordt in deze onderneming gebruikt.

In hoger beroep is in geschil of erflaatster ter zake van de schenking van de certificaten van aandelen Z, recht had op toepassing van de vrijstelling van artikel 15, lid 1, onderdeel b, Wet BRV.

Tussen partijen is niet in geschil dat de onderhavige verkrijging niet voldoet aan de op basis van de tekst van het artikel gestelde voorwaarden. De erven (belanghebbenden) stellen echter dat de vrijstelling toch van toepassing is op grond van de zogenoemde doorkijkarresten.

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt dit standpunt.

Op grond van de doorkijkarresten wordt alleen de OZR weggedacht. Op de verkrijging die resteert, zou de vrijstelling van artikel 15, lid 1, onderdeel b, Wet BRV niet van toepassing zijn, omdat de onroerende zaak niet behoort tot en niet dienstbaar is aan een onderneming van vader. Dit maakt dat ook met toepassing van de doorkijkarresten, de vrijstelling niet aan de orde is.

Toerekening van bezittingen, schulden en activiteiten van Y aan Z kan evenmin plaatsvinden op grond van artikel 4, lid 4, Wet BRV (consolidatie), omdat Z niet een belang van ten minste een derde in Y bezit.

De stelling van de erven dat sprake is van verboden discriminatie als bedoeld in artikel 14 EVRM in verbinding met artikel 1 EP wordt in dit verband door het Hof verworpen.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
22/1719
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:2859
Auteur(s)
mr. dr. Y.E. Gassler MRE
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2024/1180
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6402
bwbr0002740&artikel=4,bwbr0002740&artikel=4,bwbr0002740&artikel=15&lid=1,bwbr0002740&artikel=15&lid=1,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina