Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur is bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2015 van X (belanghebbende) afgeweken van de aangifte en heeft, voor zover in cassatie van belang, een bedrag van € 124.500 aan gebruikelijk loon in aanmerking genomen ter zake van werkzaamheden verricht voor diverse vennootschappen.

X heeft in bezwaar en beroep verklaard geen werkzaamheden voor deze vennootschappen te hebben verricht. Bij hogerberoepschrift heeft hij op grond van artikel 8:60, lid 1, Awb, een bewijsaanbod gedaan om A te horen, aangezien die zou kunnen bevestigen dat hij geen werkzaamheden ten behoeve van de vennootschappen heeft verricht. Hof Den Haag is hier niet op ingegaan.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat indien een dergelijk bewijsaanbod is gedaan, de rechter in beginsel kan volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod, bijvoorbeeld door de belanghebbende in de uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting te wijzen op de mogelijkheid getuigen mee te brengen of op te roepen (vgl. HR 23 mei 2014, 12/05526, ECLI:NL:HR:2014:1194, r.o. 3.3.4).

Uit de gedingstukken blijkt dat aan X een aan de coronamaatregelen aangepaste uitnodigingsbrief is verzonden die niet een zodanige mededeling bevat. Onder die omstandigheid diende het Hof een afzonderlijke beslissing op het bewijsaanbod te geven (vgl. HR 15 november 2019, 18/04315, ECLI:NL:HR:2019:1786, r.o. 2.4.3). Die beslissing heeft het Hof ten onrechte niet gegeven.

Het cassatieberoep van X wordt daarom gegrond verklaard en de zaak is voor een verdere inhoudelijke behandeling verwezen naar Hof Amsterdam.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
21/05021
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1449
Auteur(s)
mr. C.M. Bergman
Belastingdienst Grote ondernemingen
NLF-nummer
NLF 2022/2084
Aflevering
27 oktober 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5292
bwbr0005537&artikel=8:58&lid=1,bwbr0005537&artikel=8:60,bwbr0005537&artikel=8:63,bwbr0005537&artikel=8:63&lid=2,bwbr0005537&artikel=8:60,bwbr0005537&artikel=8:63

Naar de bovenkant van de pagina