Direct naar content gaan

Samenvatting

Een belastingplichtige verwerft een deelneming die een andere functionele valuta hanteert dan belastingplichtige. Belastingplichtige heeft het voornemen om kapitaal te storten in de overgenomen deelneming, in de functionele valuta van deze deelneming. Aan dit voornemen zal in meerdere tranches verspreid over een aantal jaren uitvoering worden gegeven. Om de valutakoers van de te verrichten kapitaalstortingen te fixeren worden in de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke kapitaalstortingen afdekkingsinstrumenten afgesloten. Een eerste afdekkingsinstrument is afgesloten vóórdat een beroep is gedaan op de goedkeuring die is opgenomen in onderdeel 1.7.4 (hierna: 1.7.4-goedkeuring) van het besluit van de staatssecretaris van 9 maart 2020 (2020-0000000002, NLF 2020/0824, met noot van Ruijschop). Opvolgende afdekkingsinstrumenten worden afgesloten nadat een beroep is gedaan op de hiervoor genoemde goedkeuring.

Vragen
  1. Kan de 1.7.4-goedkeuring worden toegepast in verband met een voorgenomen kapitaalstorting ter zake waarvan een afdekkingsinstrument is afgesloten?
  2. Kan de 1.7.4-goedkeuring worden toegepast in verband met een voorgenomen kapitaalstorting ter zake waarvan een afdekkingsinstrument is afgesloten vóórdat het verzoek om toepassing van de goedkeuring is gedaan?
  3. Is een succesvol beroep op de 1.7.4-goedkeuring nog mogelijk ten aanzien van de opvolgende afdekkingsinstrumenten nu één afdekkingsinstrument afgesloten is vóórdat het verzoek om toepassing van deze goedkeuring is gedaan?
Antwoorden
  1. Ja. Er kan ook bij een afdekkingsinstrument ter zake van een voorgenomen kapitaalstorting een beroep worden gedaan op deze goedkeuring.
  2. Nee. Nu het verzoek niet is gedaan vóórdat het afdekkingsinstrument is afgesloten kan geen succesvol beroep worden gedaan op de 1.7.4-goedkeuring ten aanzien van dit afdekkingsinstrument.
  3. Ja. Als het verzoek is gedaan vóórdat de opvolgende afdekkingsinstrumenten zijn afgesloten kan voor die afdekkingsinstrumenten (wel) een beroep worden gedaan op 1.7.4-goedkeuring. Hieraan staat niet in de weg dat voor één van de eerder afgesloten afdekkingsinstrumenten niet tijdig een verzoek op de 1.7.4-goedkeuring is gedaan.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
19 maart 2024
Rolnummer
KG:023:2024:3
NLF-nummer
NLF 2024/0756
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0002672&artikel=13,bwbr0002672&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina