Direct naar content gaan

Samenvatting

Ter zitting van Hof Arnhem-Leeuwarden van 1 februari 2022 heeft X (belanghebbende) gesteld dat de uitworp en controle van haar aangiften IB/PVV is voortgevloeid uit haar dubbele nationaliteit. Het gebruik van een dergelijk criterium leidt tot schending van een grondrecht, hetgeen meebrengt dat deze controle heeft plaatsgevonden op een wijze die indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, aldus de strekking van het betoog van X.

Het Hof heeft daarop informatie opgevraagd bij de Inspecteur. De Inspecteur heeft inlichtingen gegeven (een brief met bijlagen). Hij heeft daarbij interne e-mailcorrespondentie met daarin de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de betrokken belastingambtenaren onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 8:29 Awb.

In geschil is of beperkte kennisneming van de door de Inspecteur overgelegde stukken gerechtvaardigd is.

Het Hof oordeelt dat de gemachtigde van X niet tijdig heeft verzocht om uitstel van de zitting van de geheimhoudingskamer.

De geheimhoudingskamer acht aannemelijk dat kennisneming van de ongeschoonde versies van de bijlagen zal leiden tot aantasting van het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken belastingambtenaren. Zij acht het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
20/00843; 20/00844; 21/00797; 21/00798
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7514
NLF-nummer
NLF 2022/1850
Aflevering
22 september 2022
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29

Naar de bovenkant van de pagina