Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze bijlage hoort bij twee conclusies van A-G Ettema van 7 juli 2023 die allebei verband houden met de werkkostenregeling.

Eén daarvan is genomen in samenhangende loonbelastingzaken (22/01503, 22/01504 en 22/01507, ECLI:NL:PHR:2023:671) van drie inhoudingsplichtigen binnen dezelfde groep (door de A-G aangeduid als de ‘schikkingszaken’).

De andere conclusie heeft de A-G genomen in een inkomstenbelastingzaak (22/03914, ECLI:NL:PHR:2023:672) die gaat over een piloot (de ‘pilootzaak’).

Hoewel de schikkingszaken enerzijds en de pilootzaak anderzijds qua feitencomplex erg van elkaar verschillen, en bovendien over andere belastingmiddelen gaan, gaan zij in wezen over hetzelfde onderwerp: het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling. Over dat begrip, het ‘aanwijzen’ als zodanig, is niet eerder een conclusie genomen. De oordelen van de feitenrechters, tezamen met de ingestelde cassatieberoepen, geven voldoende aanleiding voor een brede uiteenzetting van dat begrip, aldus de A-G.

Punt 2 en 3 hebben een algemene strekking en zijn voor alle zaken van belang. Punt 4 en 5 zijn vooral relevant voor de schikkingszaken en punt 6 is alleen relevant voor de ‘pilootzaak’.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
A-G
Datum instantie
7 juli 2023
Rolnummer
22/01503; 22/01504; 22/01507; 22/03914
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:699
Auteur(s)
drs. L.M.J. Arets
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/1833
Aflevering
17 augustus 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5933
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0011353&artikel=3.84,bwbr0011353&artikel=3.84

Naar de bovenkant van de pagina