Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is werknemer en bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap (hierna: C). Naar aanleiding van een conflict tussen X en de overige bestuurders over de eventuele verkoop van de aandelen in C, is X vrijgesteld van zijn werkzaamheden in dienstbetrekking met behoud van zijn reguliere jaarsalaris. Op 15 maart 2015 is X geëmigreerd naar Costa Rica. Per 31 december 2015 is X uit dienst getreden.

X heeft in 2015 een loon ontvangen van € 90.407, dat ziet op de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015. De Inspecteur stelt dat dit gehele loon in Nederland belast is.

Rechtbank Noord-Holland en in hoger beroep Hof Amsterdam zijn het met de Inspecteur eens. Het Hof heeft geoordeeld dat het loon dat X heeft ontvangen voor de periode van 15 maart 2015 tot 31 december 2015 in Nederland door hem als buitenlands belastingplichtige is genoten: namelijk ter zake van het verrichten dan wel het hebben verricht van arbeid in dienstbetrekking in Nederland. De omstandigheid dat tegenover de ontvangen loonbetalingen geen daadwerkelijke arbeid is verricht, staat volgens het Hof niet in de weg aan de toepassing van artikel 7.2, lid 2, aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001.

Dit oordeel wordt in cassatie door de Hoge Raad bevestigd. Loon uit dienstbetrekking wordt genoten ter zake van het in Nederland verrichten van arbeid in de zin van artikel 7.2, lid 2, aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001, wanneer het de beloning vormt voor een door de werknemer aanvaarde verplichting om in Nederland arbeid te verrichten. Dit geldt ook als de werknemer geen arbeid verricht omdat de werkgever geen gebruik maakt van zijn recht op de arbeidsprestatie van de werknemer. Daarom staat de omstandigheid dat tegenover de ontvangen loonbetalingen de overeengekomen werkzaamheden in Nederland niet daadwerkelijk zijn verricht, niet in de weg aan de toepassing van artikel 7.2, lid 2, aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001.

Conform Conclusie A-G Niessen (NLF 2021/1771, met noot van Swaving Dijkstra).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
2 september 2022
Rolnummer
21/00833
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1126
Auteur(s)
mr. E. Swaving Dijkstra
HCSD Tax Advisors
NLF-nummer
NLF 2022/1755
Aflevering
15 september 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5214
bwbr0011353&artikel=7.2,bwbr0011353&artikel=7.2&lid=2,bwbr0011353&artikel=7.2

Naar de bovenkant van de pagina