Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft op 1 januari 2019 een schenking van € 5.363 ontvangen van zijn vader. Hiervoor is aan X een aanslag schenkbelasting opgelegd van € 513.

Op 15 december 2019 heeft X een schenking van € 124.726 ontvangen van zijn vader. Ter zake van deze schenking is aan X een aanslag schenkbelasting opgelegd van € 11.952.

De vader van X is op 4 februari 2020 overleden. Uit de nalatenschap heeft X € 281.767 ontvangen. De Inspecteur heeft de schenking van 15 december 2019 aangemerkt als verkrijging krachtens erfrecht (fictieve verkrijging). Hij heeft de aanslag erfbelasting berekend op een bedrag van € 57.674. Hierop is een bedrag van € 11.952 aan schenkbelasting in aftrek gebracht zodat een aanslag resteert van € 45.722.

In geschil is of de aanslag erfbelasting tot het juiste bedrag is opgelegd. Meer specifiek is in geschil voor welk bedrag de schenkbelasting in mindering komt op de erfbelasting.

In het geval schenkbelasting is betaald over twee schenkingen die voor de schenkbelasting zijn samengenomen en slechts de laatste schenking in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van artikel 12 SW 1956, moet de hieraan toe te rekenen schenkbelasting naar evenredigheid worden bepaald (HR 3 april 2020, 19/00817, ECLI:NL:HR:2020:476, NLF 2020/0901, met noot van Van Maurik in navolging van HR 20 december 1961, 14.688, ECLI:NL:HR:1961:AX8085). Dit betekent dat het bedrag van € 11.952 aan schenkbelasting dat wordt toegerekend aan de schenking van € 124.726 op 15 december 2019 in mindering komt op de aanslag erfbelasting. De Inspecteur heeft het bedrag dat op de aanslag erfbelasting in mindering komt niet te laag vastgesteld, aldus Rechtbank Noord-Holland.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
27 juli 2022
Rolnummer
21/2524
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:7815
NLF-nummer
NLF 2022/1901
Aflevering
29 september 2022
bwbr0002226&artikel=12,bwbr0002226&artikel=12

Naar de bovenkant van de pagina