Direct naar content gaan

Samenvatting

Verwijzingszaak HR 14 oktober 2022, 20/03252, ECLI:NL:HR:2022:1448 (NLF 2022/2077, met noot van Bruijsten).

In deze zaak heeft X (belanghebbende) percelen landbouwgrond verkocht onder het voorbehoud van een erfpachtrecht en met een terugkoopoptie. Niet in geschil is dat de erfpachtrechten met inbegrip van de terugkooprechten bedrijfsmiddelen vormen.

Na verwijzing is (nog) in geschil of op de door X verkregen erfpachtrechten ten laste van de winst mag worden afgeschreven.

De Inspecteur is het – na het verwijzingsarrest – met X eens dat de restwaarde per bedrijfsmiddel slechts kan worden aangepast als sprake is van een aanmerkelijke waardeverandering die redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd en dat de bewijslast daarvan op hem rust.

Verwijzingshof Den Bosch oordeelt dat de Inspecteur niet in de op hem rustende bewijslast is geslaagd. X mag afschrijven op de door hem voorgestane wijze. Het hoger beroep van X is gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2011
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
12 juni 2024
Rolnummer
22/1696
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1920
NLF-nummer
NLF 2024/1496
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0011353&artikel=3.25,bwbr0011353&artikel=3.25

Naar de bovenkant van de pagina