Direct naar content gaan

Samenvatting

De koerslijst EurotaxGlass’s biedt de mogelijkheid de handelsinkoopwaarde te corrigeren met de zogenoemde ‘bijstelling marktsituatie’ en de ‘bijstelling dealersituatie’. Uit het arrest van de Hoge Raad van 15 november 2019 (18/00246, ECLI:NL:HR:2019:1783, NLF 2019/2709, met noot van Elbert), volgt dat de belastingplichtige bij toepassing van de koerslijstmethode rekening mag houden met deze bijstellingen, zonder dat hij nader bewijs hoeft te leveren.

Vanaf 4 oktober 2021 biedt EurotaxGlass’s niet langer de mogelijkheid de bijstellingen in de koerslijst toe te passen. De aanbieder van de koerslijst heeft een disclaimer geplaatst in de koerslijst waarin deze keuze wordt toegelicht. De aanbieder acht de bijstellingen niet langer relevant voor het bepalen van de handelsinkoopwaarde. Voorts dient de toepassing van de bijstellingen volgens de aanbieder effectief bewezen te worden door de gebruiker van de koerslijst.

In deze zaak is in geschil of de opname van de disclaimer tot gevolg heeft dat het vanaf 4 oktober 2021 niet meer mogelijk is de bijstellingen zonder nader bewijs toe te passen, ook als de aangifte is gedaan vóór deze datum. A-G Ettema komt tot de slotsom dat de belastingplichtige zonder onderbouwing een beroep kan blijven doen op de bijstellingen in de koerslijst EurotaxGlass’s, op voorwaarde dat hij aangifte heeft gedaan vóór 4 oktober 2021 en de koerslijstmethode van toepassing is. Het maakt daarbij geen verschil of de koerslijstmethode reeds bij de aangifte is toegepast of pas in bezwaar of (hoger) beroep.

Volgens de A-G kan de Inspecteur daarnaast gehouden zijn de bijstellingen uit eigen beweging toe te passen bij het opleggen van een naheffingsaanslag doch alleen als hij de koerslijstmethode toepast en een uitdraai van de koerslijst EurotaxGlass’s van vóór 4 oktober 2021 behoort tot de hem ter beschikking staande gegevens.

Het voorgaande brengt mee dat Hof Den Haag ten onrechte van vof X (belanghebbende) verlangt dat zij de toepassing van de bijstellingen aannemelijk maakt.

A-G Ettema geeft de Hoge Raad in overweging het beroep in cassatie gegrond te verklaren.

Zie ook de idem-conclusie (NLF 2024/1223).

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
A-G
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
23/00142
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:472
Auteur(s)
mr. drs. M.T.M. Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2024/1184
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6405
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina