Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X, inwoner van Nederland, heeft in 2011 en 2015 deelgenomen aan buitenlandse internetpokerspelen via diverse aanbieders.

In geschil zijn aan X opgelegde aanslagen kansspelbelasting.

Ten aanzien van de aanbieders K en L oordeelt Rechtbank Gelderland dat deze zijn gevestigd binnen de EU. De winsten die bij deze aanbieders zijn behaald moeten buiten de heffing van de kansspelbelasting blijven wegens strijd met artikel 56 VWEU.

Met betrekking tot I en A heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat de aanbieders binnen de EU gevestigd zijn. De resultaten behaald bij I en A zijn terecht in de heffing van de kansspelbelasting betrokken. De Rechtbank verwerpt het standpunt van X dat recht bestaat op verrekening van verliezen geleden bij aanbieders gevestigd binnen de EU, met winsten behaald bij buiten de EU gevestigde aanbieders.

De Rechtbank oordeelt verder dat de heffing van kansspelbelasting niet in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

Rechtbank Gelderland ziet géén aanleiding om verliezen van aanbieders binnen de EU te verreken met winsten van aanbieders buiten de EU. Dit is een opvallende uitspraak. Temeer omdat Rechtbank Den Haag en Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zij het op verschillende gronden, wel verliesverrekening hebben toegestaan.

In deze procedure heeft de Rechtbank geoordeeld over de vraag of internet pokerspelers verliezen binnen de EU mogen verrekenen met winsten buiten de EU. Naar het oordeel van de Rechtbank dient voor het antwoord op de vraag of sprake is van strijd met het dienstenverkeer een vergelijking te worden gemaakt met de situatie dat belanghebbende winsten zou genieten uit een binnenlands kansspel. In dat geval is niet belanghebbende de belastingplichtige, maar wordt de belasting geheven van degene die gelegenheid geeft tot deelneming aan het kansspel. Dat is dus de aanbieder op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel b, Wet KSB. Indien belanghebbende een verlies zou leiden bij deelname aan een binnenlands kansspel komt dat verlies volgens de wet ook niet in mindering op zijn winsten behaald bij aanbieders buiten de EU.

Metadata

Rubriek(en)
Kansspelbelasting
Belastingtijdvak
2011, 2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
12 juli 2017
Rolnummer
16/50
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2017:3537
Auteur(s)
Ferhat Aksoy
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2017/1778
Aflevering
27 juli 2017
Judoreg
NFB625
bwbr-vweu &&artikel=56,bwbr0002359&artikel=3

Naar de bovenkant van de pagina