Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) vormde tot 27 mei 2014 een fiscale eenheid met dochtermaatschappijen F en G. Op 27 mei 2014 heeft X vennootschap H opgericht. X heeft aan haar stortingsverplichting voldaan door inbreng van haar onderneming, waaronder de aandelen in F en G, alsmede schepen. In de oprichtingsakte van H is bepaald dat de onderneming wordt geacht vanaf 1 januari 2014 voor rekening en risico van H te zijn gedreven.

H is vanaf haar oprichtingsdatum opgenomen in de fiscale eenheid. Door verkoop van 50% van de aandelen in H op 10 oktober 2014 is de fiscale eenheid ten aanzien van H weer verbroken.

X heeft bij Rechtbank Noord-Holland tevergeefs betoogd dat artikel 15, lid 7, Wet VpB 1969 meebrengt dat H wordt geacht nooit deel te hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid. Het artikel is in dit geval niet van toepassing. H is namelijk per oprichtingsdatum opgenomen in de fiscale eenheid, zodat niet kan worden gezegd dat dit is gebeurd in de loop van het boekjaar.

Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Inspecteur in afwijking van de aangifte een hogere boekwinst in aanmerking genomen wegens de toepassing van artikel 15ai Wet VpB 1969. Dat is volgens de Rechtbank terecht. In hoger beroep is alleen nog de op grond van dit artikel in aanmerking genomen boekwinst wegens ontvoeging van H uit de fiscale eenheid met X in geschil.

Hof Amsterdam oordeelt dat de Inspecteur de hogere boekwinst aannemelijk heeft gemaakt. Hij heeft terecht geen rekening gehouden met de door X bepleite afwaardering van exploitatievergunningen aangezien een daaraan ten grondslag liggende waardevermindering niet aannemelijk is gemaakt. Het Hof volgt X ook niet in haar stelling dat ter zake van schip R geen boekwinst in aanmerking kan worden genomen. Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank en verklaart het hoger beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
21/00144
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1902
NLF-nummer
NLF 2022/1514
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0002672&artikel=15ai,bwbr0002672&artikel=15ai

Naar de bovenkant van de pagina