Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft op 14 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een logistiek distributiecentrum. Aan X is een legesaanslag opgelegd die na bezwaar is gebaseerd op een heffingsgrondslag van € 8.329.804. Rechtbank Rotterdam heeft de heffingsgrondslag verminderd tot € 7.950.000. X heeft hoger beroep ingesteld.

De verordening en de Tarieventabel van de gemeente Rotterdam voldoen aan de kenbaarheidseisen gesteld in artikel 139 en 217 Gemw, oordeelt Hof Den Haag.

Aan legesplichtigen die gebruik (kunnen) maken van de zogenoemde online-applicatie Blitts geeft de gemeente Rotterdam een korting van 50% op de te betalen leges. De applicatie is bedoeld voor vergunningaanvragen van limitatief opgesomde kleinere verbouwingen. X stelt dat de applicatie niet op een rechtens juiste wijze is gepubliceerd. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft X echter geen gebruik gemaakt van de applicatie. De van haar geheven leges zijn vastgesteld met toepassing van het normblad NEN 2699. De vraag of met betrekking tot de applicatie Blitts is voldaan aan de kenbaarheidseisen is daarom niet van belang voor de legesheffing in deze zaak.

Het lagere tarief voor de limitatief opgesomde kleine verbouwingen, waarvoor een korting van 50% op het normale tarief geldt, valt binnen de gemeentelijke vrijheid en leidt niet tot een onredelijke en willekeurige legesheffing. Het gebruik van de applicatie Blitts voor deze eenvoudige vergunningen bespaart tijd en kosten en dient de doelmatigheid.

De korting leidt ook niet tot schending van het gelijkheidsbeginsel. De korting geldt immers bij toepassing van de applicatie Blitts zonder onderscheid voor alle belastingplichtigen.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
14 juni 2022
Rolnummer
21/00697
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1043
Auteur(s)
Rogier Froentjes
EY
NLF-nummer
NLF 2022/1500
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5182
bwbr0005416&artikel=217,bwbr0005416&artikel=217,bwbr0005416&artikel=229,bwbr0005416&artikel=229,bwbr0005416&artikel=239,bwbr0005416&artikel=239

Naar de bovenkant van de pagina