Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(7)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(1)

A exploiteert een advieskantoor en is bestuurder en 50% aandeelhouder van C (bv). De overige aandelen in C worden gehouden door de voormalige echtgenote van A. C houdt alle aandelen in X (bv; belanghebbende).

A heeft aan zijn cliënten een constructie geadviseerd die door de Inspecteur is bestreden. Ter beëindiging van fiscale geschillen tussen een groot aantal cliënten van A en de Belastingdienst heeft A met de Belastingdienst een vso gesloten. Partijen zijn overeengekomen dat A een bedrag van € 425.000 aan de Belastingdienst zal betalen. Tot dit bedrag is aan X – met toepassing van artikel 64 AWR – een voor de heffing van de vpb niet-aftrekbare naheffingsaanslag omzetbelasting 2013 opgelegd.

In geschil is of de naheffingsaanslag omzetbelasting terecht aan X is opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat aan de twee vereisten van artikel 64 AWR is voldaan. De Inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat X ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag had ingestemd met het formaliseren van de belastingschuld door het opleggen van een naheffingsaanslag omzetbelasting aan X. Aan dit oordeel doet niet af dat X zelf geen partij was bij de vso en de vso ook niet door of namens haar ter instemming is ondertekend.

Het Hof is verder van oordeel dat, zo al sprake zou zijn van een schending van artikel 64, lid 1, onderdeel b, AWR, dit X niet kan baten gelet op het bepaalde in artikel 8:69a Awb (het relativiteitsvereiste).

Naar het oordeel van het Hof heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat het bedrag van € 425.000 is gebaseerd op een redelijke inschatting van de (materiële) belastingschuld van de verschillende belastingplichtigen met de onderhavige financieringsstructuur.

Het hoger beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2013 t/m 10 september 2013
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
8 februari 2022
Rolnummer
20/00979
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:923
Auteur(s)
Nick van den Hoek
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2022/0497
Aflevering
10 maart 2022
Judoreg
NFB4871
bwbr0002320&artikel=64,bwbr0005537&artikel=8:69a

X