Naar alle auteurs

Recep Bagci

PwC

Over Recep

Recep Bagci is werkzaam bij PwC Nederland waar hij zich bezighoudt met de fiscale advisering van (Nederlandse) multinationals en private-equityfondsen. Zijn focus ligt op de Nederlandse vennootschaps- en bronbelasting, het Europese belastingrecht en de toepassing van belastingverdragen. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voor NLFiscaal schrijft Recep annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Vennootschap werkte mee aan volstrekt kunstmatige structuur en is geen fbi NLF 2022/0534
  • Besluit Hybridemismatches NLF 2021/2022
  • Betalingen ten behoeve van aandelenprogramma werknemers deels aftrekbaar NLF 2021/0879
  • Memorie van antwoord Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling NLF 2020/2713
  • Wijziging artikel 15bd Wet VpB 1969 (minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars) NLFS 2020/0329