Naar alle auteurs

Arco Bobeldijk

Loyens & Loeff/Nyenrode Business Universiteit

Over Arco

Arco Bobeldijk is tax partner bij Loyens & Loeff in Amsterdam en hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Nyenrode Business Universiteit. Arco adviseert Nederlandse en buitenlandse multinationals, onder andere over renteaftrek, reorganisaties en (financiële) herstructureringen. Tevens geeft hij second opinions en staat hij multinationals bij in discussies met de Belastingdienst. Aan NLFiscaal is Arco als annotator van de weekeditie verbonden.

Recente bijdragen

  • Renteaftrek terecht geweigerd, deels op grond van fraus legis NLF 2021/1962
  • Berekening hoogte kwijtscheldingswinstvrijstelling NLF 2021/1871
  • De gewijzigde liquidatieverliesregeling: een overzicht en evaluatie (deel 2) NLF-W 2021/0020
  • De gewijzigde liquidatieverliesregeling: een overzicht en evaluatie (deel 1) NLF-W 2021/0016
  • Fraus legis; weigering renteaftrek in een private-equitystructuur NLF 2021/0615