Naar alle auteurs

Yves Gassler

Universiteit Leiden

Recente bijdragen

  • Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting NLF 2021/1686
  • Wijziging Uitv.besl. BRV; vrijstelling bij taakoverdracht woningcorporaties NLF 2021/1610
  • Verkrijging aandelen onroerendezaakrechtspersoon; € 4,7 miljoen overdrachtsbelasting NLF 2021/1066
  • Toch overdrachtsbelasting voor verkrijging aandelen OZR namens Sondervermögen NLF 2021/0790
  • Vrijstelling interne reorganisatie alleen voor overdracht tussen rechtspersonen NLF 2021/0257