Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Yves Gassler

Universiteit Leiden

Recente bijdragen

  • Afkoopsom recht van erfpacht vormt heffingsgrondslag overdrachtsbelasting NLF 2022/0458
  • Uittreden firmanten leidt tot economische eigendomsoverdracht onroerende zaak NLF 2021/2374
  • Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting NLF 2021/1686
  • Wijziging Uitv.besl. BRV; vrijstelling bij taakoverdracht woningcorporaties NLF 2021/1610
  • Verkrijging aandelen onroerendezaakrechtspersoon; € 4,7 miljoen overdrachtsbelasting NLF 2021/1066
Naar de bovenkant van de pagina