Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Alexander Groen

Belastingdienst

Over Alexander Groen

Alexander Groen werkt sinds 1982 bij de Belastingdienst. Hij is daar thans werkzaam als voorzitter van de kennisgroep Winstbepaling. Voor NLFiscaal schrijft Alexander annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Wel passiefpost voor betalingsverplichting ten gevolge van fusieovereenkomst (noot Alexander Groen) NLF 2023/2801
  • Juiste correctie voorziening verzekeringsverplichtingen (noot Alexander Groen) NLF 2023/1984
  • Zonnepanelen zijn geen separaat bedrijfsmiddel, maar onderdeel van gebouw (noot Alexander Groen) NLF 2023/1419
  • Toepassing rekenrente van 4% niet strijdig met artikel 1 EP (1) (noot Alexander Groen) NLF 2023/0911
  • Toepassing rekenrente van 4%, gemeenschappelijke bijlage bij drie conclusies (noot Alexander Groen) NLF 2023/0342
Naar de bovenkant van de pagina