Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Alexander Groen

Belastingdienst

Over Alexander Groen

Alexander Groen werkt sinds 1982 bij de Belastingdienst. Hij is daar thans werkzaam als voorzitter van de kennisgroep Winstbepaling. Voor NLFiscaal schrijft Alexander annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Toepassing rekenrente van 4% niet strijdig met artikel 1 EP (1) NLF 2023/0911
  • Toepassing rekenrente van 4%, gemeenschappelijke bijlage bij drie conclusies NLF 2023/0342
  • Waardering pensioenverplichting; verplichte 4% rekenrente NLF 2023/0343
  • Verplichte 4% rekenrente terwijl marktrente veel lager is NLF 2023/0345
  • Verplichte 4% rekenrente ondanks veel lagere marktrente NLF 2023/0344
Naar de bovenkant van de pagina