Naar alle auteurs

Lucas de Heer

Netflix

Over Lucas

Lucas de Heer is werkzaam bij Netflix, waar hij zich bezighoudt met fiscale advisering binnen de EMEA-regio en bijdraagt aan de internationale fiscale strategie. In een voorgaand leven was hij werkzaam als internationaal beleidsadviseur bij het ministerie van Financiën en gedelegeerde bij de OESO tijdens het BEPS-traject. Zijn interesse gaat met name uit naar de vennootschapsbelasting, Europese ontwikkelingen (zoals staatssteun) en de diverse wetgevingsprocessen met betrekking tot de digitaliserende economie. Voor NLFiscaal schrijft hij annotaties over deze onderwerpen in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • 130 countries join bold new framework for international tax reform NLF 2021/1355
  • Aanbeveling over de fiscale behandeling van verliezen tijdens de COVID-19-crisis NLF 2021/1353
  • Commissie presenteert ambitieuze agenda voor de belasting van ondernemingen NLF 2021/1201
  • Kamerbrief uitkomsten plenaire vergadering Inclusive Framework NLF 2020/2618
  • Beantwoording Kamervragen over BNC-fiche DAC7 NLF 2020/2615