Direct naar content gaan

Samenvatting

In de aangifte IB/PVV 2017 heeft X (belanghebbende) een rendementsgrondslag aangegeven van € 1.113.200. Hierin is een appartement in Frankrijk begrepen (€ 800.000), onroerend goed in Nederland en bank- en spaartegoeden.

De Inspecteur heeft het belastbare inkomen uit sparen en beleggen vastgesteld op € 51.003. De daarover verschuldigde belasting bedraagt € 15.300. Met betrekking tot het onroerend goed in Frankrijk heeft de Inspecteur ter voorkoming van dubbele belasting een vermindering verleend van € 10.996. Aldus is in de aanslag IB/PVV 2017 een bedrag van € 4.304 aan belasting in box 3 begrepen.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat bij de box 3-heffing van het werkelijke rendement moet worden uitgegaan. Het Hof heeft de belasting in box 3 over het werkelijke rendement berekend op € 3.512. Daarbij heeft het Hof het heffingvrije vermogen niet in aanmerking genomen.

De staatssecretaris klaagt in cassatie terecht dat het Hof bij de bepaling van het werkelijke rendement ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de ongerealiseerde waardestijging van het onroerend goed in Nederland (vgl. HR 6 juni 2024, 23/00653, ECLI:NL:HR:2024:705, r.o. 5.4.8). Gelet hierop is het principale cassatieberoep gegrond. De overige stellingen falen.

Het incidentele cassatieberoep van X is ongegrond. Hij klaagt tevergeefs dat het Hof bij berekening van de belasting in box 3 over het werkelijke rendement geen rekening heeft gehouden met heffingvrij vermogen. De Hoge Raad verwijst naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 5.4.2 van voornoemd arrest van 6 juni 2024.

De Hoge Raad doet de zaak af. Hij berekent het werkelijke rendement op € 28.089. De Hoge Raad is hierbij, in overeenstemming met de uitspraak van het Hof, ervan uitgegaan dat geen werkelijk rendement is genoten op het onroerend goed in Frankrijk.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
23/02894
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:860
Auteur(s)
mr. T.C. Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2024/1468
Aflevering
25 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6457
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina