Direct naar content gaan

Samenvatting

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de heffing in box 3 wegens schending van artikel 14 EVRM en artikel 1 EP op een lager bedrag moet worden gesteld.

Het Hof heeft rechtsherstel geboden door alleen het werkelijke rendement voor de jaren 2017 en 2018 in de heffing te betrekken. Daarbij is het Hof uitgegaan van de in 2017 respectievelijk 2018 ontvangen bedragen aan rente en dividend. Het Hof heeft het in 2018 geleden ongerealiseerde koersverlies van € 250 bij de vaststelling van het werkelijke rendement niet in aanmerking genomen.

Het Hof heeft vervolgens de aanslag IB/PVV 2017 verminderd tot een aanslag berekend naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 3.576 en de aanslag IB/PVV 2018 naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 2.041.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond.

De Hoge Raad doet de zaak zelf als volgt af: In zijn reactie op de conclusie van A-G Pauwels (NLF 2024/0499, met noot van Dusarduijn), met gemeenschappelijke bijlage (NLF 2024/0498, met noot van Dusarduijn) heeft de staatssecretaris, onder verwijzing naar een kopie van een verminderingsbericht, opgemerkt dat de Inspecteur het belastbare inkomen uit sparen en beleggen van X voor het jaar 2018 met dagtekening 22 juli 2022, dus na de uitspraak van het Hof, heeft herberekend naar aanleiding van het Kerst-arrest van 24 december 2021 (21/01243, ECLI:NL:HR:2021:1963) en heeft verminderd tot € 822. Aangezien dit bedrag lager is dan het door het Hof in aanmerking genomen bedrag van € 2.041, verminderd met het ongerealiseerde koersverlies van € 250, bestaat geen aanleiding tot een verdere vermindering.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
HR
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
22/01571
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:855
Auteur(s)
mr. T.C. Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2024/1467
Aflevering
25 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6456
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina