Naar alle auteurs

Ronald Russo

Tilburg University/Belastingdienst

Over Ronald

Ronald Russo is sinds 1985 werkzaam in de fiscale praktijk en vanaf 1988 tevens in de fiscale wetenschap. Hij promoveerde in 1992 en werd in 2016 benoemd tot hoogleraar belastingrecht aan de Tilburg University. Die laatste functie vervult hij nog steeds en hij is daarnaast sinds 2020 als teamleider verbonden aan de Belastingdienst Grote Ondernemingen. Ronald is aan NLFiscaal verbonden als annotator van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Sloop gevolgd door nieuwbouw; gewenste afwaardering in strijd met gkg NLF 2021/1148
  • Buitengewone last van circa € 12 miljoen verzekeraar terecht niet geaccepteerd NLF 2021/1104
  • Beëindiging renteswappositie door afkoop; prejudiciële vragen aan Hoge Raad NLF 2021/0524
  • Sloop gevolgd door nieuwbouw; voorgestane afwaardering in strijd met gkg NLF 2020/2711
  • Voorziening voor schadevergoeding terecht gevormd NLF 2020/1328