Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Ronald Russo

Tilburg University/Belastingdienst

Over Ronald Russo

Ronald Russo is sinds 1985 werkzaam in de fiscale praktijk en vanaf 1988 tevens in de fiscale wetenschap. Hij promoveerde in 1992 en werd in 2016 benoemd tot hoogleraar belastingrecht aan de Tilburg University. Die laatste functie vervult hij nog steeds en hij is daarnaast sinds 2020 als teamleider verbonden aan de Belastingdienst Grote Ondernemingen. Ronald is aan NLFiscaal verbonden als annotator van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Sloop gevolgd door nieuwbouw; gewenste afwaardering in strijd met gkg NLF 2022/1968
  • Sprongcassatiekunnen fouten uit 2004-2012 in één keer in 2013 worden hersteld? NLF 2022/1915
  • Beantwoording vragen over fiscale verwerking afkoopsommen bij renteswaps NLF 2022/0493
  • Geen grond voor toepassing foutenleer in jaar na 2011 NLF 2022/0453
  • Door woningcorporatie gevormde HIR terecht gecorrigeerd NLF 2021/2414
Naar de bovenkant van de pagina