Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (bv; belanghebbende) drijft een beheersorganisatie voor verenigingen van eigenaren (hierna: vve’s) van appartementen. De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het voeren van de administratie van de vve’s.

X heeft twee soorten aandelen. Aandelen van de categorie A (totaal 10 aandelen) geven de houder ervan stem- en winstrechten. Aandelen van de categorie B (totaal 90 aandelen) geven de houder ervan winstrechten. X heeft drie statutair bestuurders: Holding (bv) en de broers M en N. Holding houdt alle aandelen van categorie A. De aandelen Holding worden gehouden door de moeder van M en N. M, N en een derde broer houden elk 30 aandelen B.

In geschil is of M en N verzekeringsplichtig zijn voor de werknemersverzekeringen en of X als inhoudingsplichtige premies werknemersverzekeringen had moeten afdragen.

Rechtbank Noord-Holland verwerpt het standpunt van X dat M en N zijn uitgezonderd van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen op grond van artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel b, Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016.

Nu de aandelen met stemrechten uitsluitend (indirect) worden gehouden door de moeder van de bestuurders, moet ervan uit worden gegaan dat de bestuurders in hun hoedanigheid van aandeelhouder geen zeggenschap hebben in het besluit over hun ontslag.

De Rechtbank is evenwel van oordeel dat M en N op grond van de statuten doorslaggevende invloed hebben op besluiten over hun ontslag of schorsing en dat in dat kader de verdeling van de aandeelhoudersstemrechten binnen de familie geen enkele betekenis heeft. De Rechtbank oordeelt dat de voor een dienstbetrekking vereiste gezagsverhouding ontbreekt, zodat M en N in de onderhavige periode niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en X derhalve geen premies werknemersverzekeringen is verschuldigd.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2016 t/m 2019
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
17 maart 2022
Rolnummer
20/5968
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:4316
Auteur(s)
Heidi Bröker
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2022/1248
Aflevering
30 juni 2022
Judoreg
NFB5102

X