Direct naar content gaan

Samenvatting

Verwijzingszaak Hoge Raad 13 oktober 2023, 21/05244, ECLI:NL:HR:2023:1336 (NLF 2023/2459, met noot van Kossen).

X (belanghebbende) exploiteert samen met een ander in vof-verband een coffeeshop.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij de vof zijn de door X ingediende aangiften IB/PVV 2011 tot en met 2016 gecorrigeerd in die zin dat de verantwoorde winst uit onderneming is verhoogd. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd (jaren 2012-2016).

De zaak was door de Hoge Raad verwezen naar Hof Amsterdam voor een nadere beoordeling of X de voor oplegging van de boetes op grond van artikel 67d, lid 1, AWR vereiste opzet heeft gehad.

Alle omzet in de coffeeshop wordt per kas gerealiseerd. Het is volgens het verwijzingshof ondenkbaar en volstrekt ongeloofwaardig dat X niet heeft geweten dat de werkelijke kasontvangsten zeer aanzienlijk meer waren dan die volgens de administratie.

Door desalniettemin bij het doen van de aangiften de werkelijke kasstromen – en daarmee de werkelijke winst – te negeren en de aangiften te doen overeenkomstig de administratie, heeft X naar buiten redelijke twijfel vaststaat bewust onjuiste aangiften gedaan. Het is derhalve aan opzet van X te wijten dat de aangiften onjuist zijn gedaan.

De Inspecteur heeft X dan ook terecht vergrijpboetes op grond van artikel 67d AWR opgelegd. Het verwijzingshof acht een boete van € 10.000 per jaar passend en geboden.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011-2016
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
6 februari 2024
Rolnummer
23/1221; 23/1222; 23/1223; 23/1224; 23/1225
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1355
NLF-nummer
NLF 2024/1265
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0002320&artikel=67d,bwbr0002320&artikel=67d

Naar de bovenkant van de pagina