Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) voor twee auto’s een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Hij is er hierbij van uitgegaan dat geen sprake was van schade aan de betreffende auto’s.

Rechtbank Den Haag heeft de naheffingsaanslag ten aanzien van auto 1 verminderd wegens toepassing van de forfaitaire afschrijvingstabel. Voorts is de Inspecteur veroordeeld in de proceskosten.

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X niet aan de op hem rustende bewijslast met betrekking tot de schade aan de auto’s heeft voldaan.

Het is geen beleid van de Belastingdienst om het Innameprotocol van Connect Autolease als leidraad te hanteren voor het bepalen van normale slijtage en gebruikssporen en andere schade. Er is ook sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Het Hof oordeelt verder dat thans niet meer van een aftrek ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’ uit koerslijst EurotaxGlass’s kan worden uitgegaan zonder daarvoor een onderbouwing voor het individuele geval te geven. Een dergelijke onderbouwing is door X niet gegeven.

Wel dient de naheffingsaanslag te worden verminderd wegens een rekenfout van de Rechtbank en dient alsnog het hogere forfaitaire tarief voor de proceskostenvergoeding in beroep te worden toegepast.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
15 december 2022
Rolnummer
21/01193; 21/01194
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:2696
NLF-nummer
NLF 2023/0199
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina