Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze BPM-zaak stelt Hof Den Haag voorop dat op grond van het arrest van de Hoge Raad van 3 april 2020 (18/01389, ECLI:NL:HR:2020:561, NLF 2020/0965, met noot van Bothof) geldt dat de CO2-uitstoot van een auto als een vast gegeven kenmerk van de auto moet worden beschouwd. Tussen partijen is de geregistreerde CO2-uitstoot van de onderhavige twee auto’s als zodanig niet in geschil.

Het geschil spitst zich toe op de vragen of het verschil in geregistreerde CO2-uitstoot en daarmee in verschuldigde BPM uitsluitend wordt veroorzaakt door een verschil in meetmethode en, zo ja, of dit een schending oplevert van artikel 110 VWEU.

Het Hof is met A-G Wattel in haar conclusie van 21 juli 2023 (23/01021, ECLI:NL:PHR:2023:696, NLF 2023/2033, met noot van Elbert) (inzake gestelde prejudiciële vragen) van oordeel dat het in dit geval, waarin moet worden beoordeeld of uitsluitend als gevolg van de toegepaste meetmethode een verschillend bedrag aan BPM is verschuldigd, moet gaan om identieke auto’s. Daarbij moet, anders dan X (bv; belanghebbende) voorstaat, niet alleen worden gelet op de technische kenmerken maar ook op de uitvoering van de auto’s.

Uit de door X overgelegde lijsten volgt niet dat de daarin opgenomen auto’s technisch en qua uitvoering identiek zijn aan de twee auto’s van X. Dat alle auto’s dezelfde basale technische eigenschappen hebben, zoals brandstof, aandrijving, transmissie, motorinhoud, het aantal cilinders, wielbasis en vermogen, is niet voldoende. Ook staat niet vast dat de auto’s op de lijsten een vergelijkbare slijtage hebben. X is op dit punt niet geslaagd in haar bewijslast. Of het verschil in CO2-uitstoot uitsluitend is terug te voeren op een verschil in meetmethode, is niet relevant.

Het Hof verklaart het hoger beroep van de Inspecteur gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
29 februari 2024
Rolnummer
22/1275; 22/1276
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2024:734
NLF-nummer
NLF 2024/1332
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0005806&artikel=9,bwbr0005806&artikel=9,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina