Direct naar content gaan

Samenvatting

In artikel 10a Wet VpB 1969 is bepaald dat rente ter zake van schulden in bepaalde situaties niet aftrekbaar is. In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2024, 17476) is een aantal beleidsstandpunten opgenomen met betrekking tot de toepassing van artikel 10a Wet VpB 1969.

De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (hierna: CTC) is verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering bij (onder andere) de toepassing van artikel 10a Wet VpB 1969. Gevallen waarin een standpuntbepaling precedentwerking zou kunnen hebben, legt de Inspecteur voor aan de CTC (Instelbesluit CTC 2024).

Dit besluit is met ingang van 15 juni 2024 in werking getreden.

Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit: het besluit van 25 maart 2013 (BLKB2013/110M) dat laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 10 februari 2022 (2022-1669, NLF 2022/0471).

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
15 juni 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
30 mei 2024
Rolnummer
2024-12473
Auteur(s)
dr. J. van Strien
PKF Wallast / Vrije Universiteit / Radboud Universiteit
NLF-nummer
NLF 2024/1660
Aflevering
16 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6497
bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=10a

Naar de bovenkant van de pagina