Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 23 februari 2016 heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen onder meer X (belanghebbende) en zijn echtgenote een doorzoeking van de woning van X plaatsgevonden. Bij deze doorzoeking zijn drugs en (in plastic zakken op de dakkapel) circa € 546.000 in contanten aangetroffen.

Tijdens het daaropvolgende boekenonderzoek zijn negatieve bedragen netto-privé gebleken voor de jaren 2012-2015. De Inspecteur heeft in verband hiermee (navorderings)aanslagen IB/PVV en Zvw opgelegd aan X.

Ter verklaring van de negatieve bedragen netto-privé, stelt X dat de aangetroffen contanten afkomstig zijn uit zijn erfdeel uit Turkije betreffende het overlijden van zijn moeder. Hij heeft verklaringen overgelegd van familie, een Turks dorpshoofd en getuigen en deskundigen.

Hof Den Bosch oordeelt dat de bewijslast voor alle in geschil zijnde jaren kan worden omgekeerd en verzwaard. Het Hof acht X niet geslaagd in het (verzwaarde) bewijs dat de (navorderings)aanslagen tot onjuiste bedragen zijn opgelegd en acht de schattingen van de Inspecteur redelijk. Het Hof oordeelt dat de Inspecteur ter zake van de over 2012 tot en met 2015 opgelegde vergrijpboetes slaagt in zijn bewijslast die volgt uit de arresten van de Hoge Raad van 8 april 2022 (20/02638, ECLI:NL:HR:2022:526, NLF 2022/0829, met noot van Berns) en 3 februari 2023 (22/01072, ECLI:NL:HR:2023:97, NLF 2023/0350, met noot van Van den Hoek), en acht de boetes ook passend en geboden.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012-2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
6 maart 2024
Rolnummer
22/00462; 22/00463; 22/00464; 22/00465; 22/00466; 22/00467; 22/00468; 22/00469; 22/00470; 22/00471
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:701
NLF-nummer
NLF 2024/0983
Aflevering
23 april 2024
bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e

Naar de bovenkant van de pagina