Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Portugese Wet op de inkomstenbelasting kent een regeling waarbij een belastingvoordeel wordt toegekend die erin bestaat dat slechts belasting wordt geheven over 50% van de winst die voortvloeit uit de overdracht van aandelen in vennootschappen naar nationaal recht, maar niet voor de overdracht van aandelen in vennootschappen die in een andere lidstaat zijn opgericht. De Tribunal Arbitral Tributário (scheidsgerecht voor belastingzaken, Portugal) heeft over deze regeling aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld. Met name is gevraagd of deze regeling strijdig is met artikel 49 (vrijheid van vestiging) en 63 (vrij verkeer van kapitaal) VWEU.

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: HvJ 26 februari 2019, gevoegde zaken C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxemburg), ECLI:EU:C:2019:134, NLF 2019/0598, met noot van De Haan; HvJ 22 november 2017, C-251/16 (Cussens e.a.), ECLI:EU:C:2017:881, NLF 2017/2863, met noot van Wolf; HvJ 12 juni 2014, C-377/13 (Ascendi), ECLI:EU:C:2014:1754 en HvJ 21 februari 2006, C-255/02 (Halifax e.a.), ECLI:EU:C:2006:121.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
5 september 2022
Rolnummer
C-477/22
NLF-nummer
NLF 2022/2392
Aflevering
8 december 2022
bwbv0001506&artikel=49,bwbv0001506&artikel=49,bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina