Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) maakt gebruik van de 30%-regeling. Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar, waarbij beperkt overgangsrecht is ingevoerd.

Vanwege de verkorting van de looptijd kan de 30%-regeling ten aanzien van X met ingang van 2021 niet meer worden toegepast. X komt in deze procedure op tegen de beperkte werking van het overgangsrecht.

De onderhavige zaak is evenals vijf andere zaken geselecteerd om te dienen in proefprocedures. De uitkomst van deze zes procedures zal gevolgen hebben voor een groot aantal belastingplichtigen/participanten. Afspraken hierover met de Belastingdienst zijn vastgelegd in vso’s.

In geschil is het antwoord op de vraag of de inhoudingsplichtige te veel loonheffing heeft ingehouden op het loon van X in het onderhavige tijdvak.

Rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat de beperkte werking van het overgangsrecht niet in strijd is met algemene beginselen van behoorlijke wetgeving, het non-discriminatiebeginsel (artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR) en het eigendomsrecht van artikel 1 EP. Verder kan de (vroegtijdige) beëindiging van de 30%-regeling niet worden gezien als een individuele en buitensporige last voor X. De 30%-regeling kan niet toegepast worden op het loon van X in het onderhavige tijdvak.

De Rechtbank heeft geen aanleiding gezien om prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad en heeft partijen ter zitting gewezen op de mogelijkheid van sprongcassatie, hetgeen beantwoording van de voorliggende rechtsvragen kan bespoedigen.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2021 e.v.
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
8 maart 2024
Rolnummer
21/3563
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2602
Auteur(s)
mr. F.M. Verberk
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/1016
Aflevering
30 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6364
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina