Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 22292) bevat het beleid voor de zuivere splitsing in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021 (2021-7915, NLF 2021/1057; zie de noot van Boomsluiter in NLF 2021/1056). Gewijzigd is het volgende:

 • Standaardvoorwaarde 8 met betrekking tot verliesverrekening is aangepast aan de – kort gezegd – met ingang van 2022 geldende wettelijke beperking van de verrekening.
 • De goedkeuring van paragraaf 5 met betrekking tot aanspraken van de splitsende rechtspersoon zoals verliesverrekening, is uitgebreid met de aanspraak op voortwenteling van voorheffingen.
 • Standaardvoorwaarde 10a is toegevoegd en regelt de voortwenteling van voorheffingen over het splitsingstijdstip.

Dit besluit is voorzien van de volgende bijlagen:

 • Bijlage 1: Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969 (zuivere splitsing)
 • Bijlage 1A: Cijfervoorbeeld voorwaarde 8
 • Bijlage 1B: Cijfervoorbeeld voorwaarde 10a
 • Bijlage 2: Inwilliging; beschikking met voorwaarden
 • Bijlage 3: Afwijzing
 • Bijlage 4: Ambtsbericht
 • Bijlage 5: Meegeven bepaalde aanspraken splitsende rechtspersoon
 • Bijlage 6: Inwilliging verzoek om achterwaartse verliesverrekening met voorsplitsingswinst splitsende rechtspersoon
 • Bijlage 7: Inwilliging verzoek om vermindering van voorsplitsingswinst van de splitsende rechtspersoon in verband met een liquidatieverlies van een verkrijgende rechtspersoon
 • Bijlage 8: Inwilliging verzoek om vermindering van voorsplitsingswinst van de splitsende rechtspersoon in verband met een stakingsverlies van een verkrijgende rechtspersoon
 • Bijlage 9: Goedkeuring bij te laat ingediend verzoek om toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

Dit besluit is met ingang van 31 augustus 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
31 augustus 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 augustus 2022
Rolnummer
2022-188573
Auteur(s)
mr. dr. E. Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2022/1749
Aflevering
15 september 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5209
bwbr0002672&artikel=14&lid=2,bwbr0002672&artikel=14a,bwbr0002672&artikel=14a&lid=3,bwbr0002672&artikel=14b,bwbr0002672&artikel=14b&lid=3,bwbr0002672&artikel=25a&lid=4,bwbr0002672&artikel=14&lid=2,bwbr0002672&artikel=14a&lid=3,bwbr0002672&artikel=14b&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina