Direct naar content gaan

Samenvatting

Het geschil in deze zaak gaat materieel bezien in de kern om de vraag of voor de vpb een dochtermaatschappij in een fiscale eenheid kan worden gevoegd.

De zaak heeft geleid tot een zeer omvangrijk dossier: te weten, naast de door X (bv; belanghebbende) ingebrachte stukken, 24 ordners aan stukken die door de Inspecteur zijn ingebracht en negen ordners aan stukken waarvoor de Inspecteur in de beroepsfase een beroep op artikel 8:29 Awb heeft gedaan, en dat in hoger beroep opnieuw heeft gedaan.

De geheimhoudingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij tussenuitspraak van 29 augustus 2023 (22/01094 e.a., ECLI:NL:GHARL:2023:7365) beslist dat de Inspecteur het beroep op geheimhouding (negen ordners) opnieuw beoordeelt en dat de hoofdkamer ingaat op de vraag of de Inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd. X heeft namelijk nog verzocht tot overlegging van de volgende stukken door de Inspecteur:

  1. interne stukken uit de periode 2010-2015 ter zake van rulingaanvraag, verlening fiscale eenheid en opleggen aanslagen;
  2. stukken met betrekking tot vergelijkbare casus ten behoeve van beroep op gelijkheidsbeginsel (ongepubliceerd beleid inzake willekeurige afschrijving zeeschepen);
  3. interne stukken inzake een derdenonderzoek en rulingverzoeken van andere belastingplichtigen.

Het Hof komt tot het oordeel dat de Inspecteur niet verplicht is om deze stukken over te leggen.

De geheimhoudingskamer zal zich gaan buigen over het beroep op geheimhouding door de Inspecteur ter zake van de negen ordners.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2009-2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 april 2024
Rolnummer
22/1094; 22/1095; 22/1096; 22/1098
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3016
Auteur(s)
mr. Y.E.J. Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2024/1246
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6423
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina