Naar alle auteurs

Sonja Dusarduijn

Tilburg University

Over Sonja

Sonja Dusarduijn is van de beroepsfotografie uiteindelijk in de fiscale wereld beland. Ook dat terrein vereist immers een scherp oog voor rode lijn en het detail. Sinds 2004 is ze fulltime werkzaam voor Tilburg University, momenteel als universitair hoofddocent. Haar specialisatie is de methodologie van het belastingrecht. Haar onderzoek is vooral gericht op de kwaliteit van de wetgeving. In haar proefschrift uit 2015, ‘De rechtsfictie in de inkomstenbelasting. De fiscale kleur van het alsof’, richtte ze zich op het rechtsvermoeden. Daarnaast is ze als rechter-plaatsvervanger werkzaam voor Rechtbank Zeeland/West Brabant. Voor NLFiscaal schrijft Sonja annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Box 3-heffing buitensporige last voor echtpaar met ruim € 1 miljoen spaarvermogen NLF 2021/2072
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting co-ouders; criterium drie gehele dagen NLF 2021/0360
  • Kamerbrief en beantwoording Kamervragen over rendementen in box 3 NLF 2020/2775
  • Ontvangen provisies wegens doorbetalingsafspraak; gevolgen van aansprakelijkstelling NLF 2020/2710
  • Kamerbrief kabinetsreactie box 3 2013-2016 NLF 2020/2435