Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Sonja Dusarduijn

Tilburg University

Over Sonja

Sonja Dusarduijn is van de beroepsfotografie uiteindelijk in de fiscale wereld beland. Ook dat terrein vereist immers een scherp oog voor rode lijn en het detail. Sinds 2004 is ze fulltime werkzaam voor Tilburg University, momenteel als universitair hoofddocent. Haar specialisatie is de methodologie van het belastingrecht. Haar onderzoek is vooral gericht op de kwaliteit van de wetgeving. In haar proefschrift uit 2015, ‘De rechtsfictie in de inkomstenbelasting. De fiscale kleur van het alsof’, richtte ze zich op het rechtsvermoeden. Daarnaast is ze als rechter-plaatsvervanger werkzaam voor Rechtbank Zeeland/West Brabant. Voor NLFiscaal schrijft Sonja annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Belastingdienst rondt eerste fase herstel box 3 af NLF 2022/1677
  • Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024 NLF 2022/1451
  • Kamerbrief Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3 NLF 2022/1430
  • Uitspraak inzake box 3-heffing voor collectieve uitspraak op massaal bezwaar NLF 2022/1236
  • Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus 2022 herstel met spaarvariant NLF 2022/0951
Naar de bovenkant van de pagina