Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Sonja Dusarduijn

Tilburg University

Over Sonja Dusarduijn

Sonja Dusarduijn is van de beroepsfotografie uiteindelijk in de fiscale wereld beland. Ook dat terrein vereist immers een scherp oog voor rode lijn en het detail. Sinds 2004 is ze fulltime werkzaam voor Tilburg University, momenteel als universitair hoofddocent. Haar specialisatie is de methodologie van het belastingrecht. Haar onderzoek is vooral gericht op de kwaliteit van de wetgeving. In haar proefschrift uit 2015, ‘De rechtsfictie in de inkomstenbelasting. De fiscale kleur van het alsof’, richtte ze zich op het rechtsvermoeden. Daarnaast is ze als rechter-plaatsvervanger werkzaam voor Rechtbank Zeeland/West Brabant. Voor NLFiscaal schrijft Sonja annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Bijlage bij conclusies over (rechts)vragen n.a.v. Kerst-arrest en Herstelwet (noot Sonja Dusarduijn) NLF 2024/0498
  • Rechtsherstel box 3-heffing 2017 en 2018 op basis van werkelijk rendement (1) (noot Sonja Dusarduijn) NLF 2024/0499
  • Rechtsherstel box 3; geen rentevergoeding over teruggegeven bedrag (noot Sonja Dusarduijn) NLF 2024/0246
  • Passende rentevergoeding voor onverschuldigd betaalde box 3-heffing (noot Sonja Dusarduijn) NLF 2024/0247
  • Rentevergoeding bij teruggaaf IB n.a.v. Kerst-arrest; bijlage bij conclusies A-G (noot Sonja Dusarduijn) NLF 2024/0245
Naar de bovenkant van de pagina