Naar alle auteurs

Sonja Dusarduijn

Tilburg University

Over Sonja

Sonja Dusarduijn is van de beroepsfotografie uiteindelijk in de fiscale wereld beland. Ook dat terrein vereist immers een scherp oog voor rode lijn en het detail. Sinds 2004 is ze fulltime werkzaam voor Tilburg University, momenteel als universitair hoofddocent. Haar specialisatie is de methodologie van het belastingrecht. Haar onderzoek is vooral gericht op de kwaliteit van de wetgeving. In haar proefschrift uit 2015, ‘De rechtsfictie in de inkomstenbelasting. De fiscale kleur van het alsof’, richtte ze zich op het rechtsvermoeden. Daarnaast is ze als rechter-plaatsvervanger werkzaam voor Rechtbank Zeeland/West Brabant. Voor NLFiscaal schrijft Sonja annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus 2022 herstel met spaarvariant NLF 2022/0951
  • Plan voor belasting over werkelijk rendement en opties voor rechtsherstel box 3 NLF 2022/0872
  • Aftrekuitsluiting van jaarvergoeding partner in onderneming is niet discriminatoir NLF 2022/0452
  • Box 3-heffing 2017 en 2018 strijdig met eigendomsrecht; Hoge Raad biedt rechtsherstel NLF 2022/0106
  • Box 3-heffing buitensporige last voor echtpaar met ruim € 1 miljoen spaarvermogen NLF 2021/2072