Direct naar content gaan

Samenvatting

Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van A-G Pauwels van 9 februari 2024 in de zaken met nummer 22/01571 (ECLI:NL:PHR:2024:134, NLF 2024/0499); 22/04676 (ECLI:NL:PHR:2024:133, NLF 2024/0514); 23/01022 (ECLI:NL:PHR:2024:136, NLF 2024/0511); 23/01736 (ECLI:NL:PHR:2024:137, NLF 2024/0512) en 23/02894 (ECLI:NL:PHR:2024:138, NLF 2024/0513).

Deze gemeenschappelijke bijlage hoort bij vijf zaken waarin A-G Pauwels een conclusie neemt. In elk van die zaken spelen een of meer (rechts)vragen naar aanleiding van het Kerst-arrest en de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet).

In het Kerst-arrest speelt het begrip ‘werkelijk behaald rendement’ een belangrijke rol. In veel zaken die bij de feitenrechter aanhangig zijn, spelen vragen over de invulling van het begrip ‘werkelijk behaald rendement’.

De bevindingen van de A-G wijken, op een belangrijke uitzondering na, niet wezenlijk af van hoe de gerechtshoven tot op heden invulling geven aan het begrip ‘werkelijk behaald rendement’. De uitzondering betreft de kwestie of ook ongerealiseerde waardemutaties tot het werkelijk behaalde rendement kunnen worden gerekend.

De A-G pleit voor een bijstelling van het Kerst-arrest zodanig dat de Hoge Raad een oordeel in het kader van het rechtsherstel op dezelfde wijze kan toetsen als in het kader van de schending-maatstaf. Het heeft daarbij zijn voorkeur dat de Hoge Raad als regel formuleert dat rechtsherstel inhoudt dat het werkelijk behaalde rendement in de heffing wordt betrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
A-G
Datum instantie
9 februari 2024
Rolnummer
22/01571; 22/04676; 23/01022; 23/01736; 23/02894
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:1
Auteur(s)
mr. dr. S.M.H. Dusarduijn RB
Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2024/0498
Aflevering
27 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6259
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

Naar de bovenkant van de pagina