Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Niels van Mol

Belastingdienst

Recente bijdragen

  • Ook na aangaan pledge agreement bleef sprake van (indirect) aanmerkelijk belang NLF 2023/0108
  • Kabinet begrenst aftrek periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen NLF 2022/2080
  • Ongebruikelijke terbeschikkingstelling door samenstel van rechtshandelingen NLF 2022/1485
  • Schadeloosstelling van € 1,9 miljoen terecht belast als row NLF 2022/0767
  • Nordin de Korte/ De impact van toenemende gegevensuitwisseling op de verlengde navorderingstermijn NLF-W 2022/10
Naar de bovenkant van de pagina