Naar alle auteurs

Joost Vetter

Geradts & Vetter Advocaten

Over Joost

Joost Vetter (Amsterdam, 1964) is sinds juni 1989 advocaat te Amsterdam, eerst bij Stibbe Blaisse & De Jong Advocaten en notarissen, thans bij Geradts & Vetter Advocaten. Hij heeft fiscaal en notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is inmiddels meer dan 25 jaar actief in de fiscale advocatuur. Hij is auteur bij de weekeditie van NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Kamerbrief Evaluatie afschaffing schorsende werking bij verzet NLF 2021/1927
  • Terechte navordering winstuitdeling convenantklant; grove schuld? NLF 2021/0887
  • Navorderingsaanslag valt onder reikwijdte vaststellingsovereenkomst NLF 2021/0481
  • Rentevergoeding BPM-teruggaaf; Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad NLF 2021/0261
  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur door verrekening rekening-courant met geldlening NLF 2021/0153