Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) verricht werkzaamheden op het gebied van projectmanagement en procesbegeleiding van ruimtelijke plannen, in het bijzonder complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen (de werkzaamheden). Hij doet dit sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in dienstbetrekking en sinds 2007 voor eigen rekening.

Hof Den Haag oordeelt in deze procedure dat in het jaar 2015 sprake is van een bron van inkomen. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat X de werkzaamheden al sinds vele jaren uitvoert en dat daarbij steeds een bron van inkomen aanwezig is bevonden en dat daarbij in de jaren voorafgaand aan 2013 sprake was van (aanzienlijke) positieve resultaten. X heeft onbestreden gesteld dat hij in 2015 – evenals in de jaren daarvoor – heeft deelgenomen aan aanbestedingsprocedures, maar dat zijn inspanningen vanaf 2013 niet of minder tot succes hebben geleid. Het Hof acht geen sprake van winst uit onderneming, maar van row.

X heeft in 2015 een behoorlijk aantal uren besteed aan aanbestedingsprocedures. Hij heeft daarmee geen inkomsten verworven aangezien de opdrachten aan een andere partij zijn gegund. Volgens het Hof heeft X de betreffende niet gedeclareerde uren ten onrechte als kosten (€ 4.590) in aftrek gebracht in zijn aangifte IB/PVV 2015. De overige kosten ten bedrage van € 1.953 worden wel in aftrek toegelaten, overeenkomstig het nadere standpunt van de Inspecteur.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
17 oktober 2023
Rolnummer
22/01218
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2023:2046
NLF-nummer
NLF 2023/2641
Aflevering
23 november 2023
bwbr0011353&artikel=3.90,bwbr0011353&artikel=3.90

Naar de bovenkant van de pagina