Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft de Indiase nationaliteit. Zij is op 4 september 2019 naar Nederland verhuisd om een opleiding te volgen. X staat sinds 9 september 2019 onafgebroken ingeschreven in de BRP. Op 17 december 2020 heeft X een arbeidsovereenkomst met bedrijf A getekend. Op 18 januari 2021 is zij begonnen bij dit bedrijf.

Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is door de Inspecteur afgewezen. X is niet uit een ander land aangeworven omdat zij al in Nederland werkzaam was bij bedrijf H voordat zij bij bedrijf A is gaan werken. X is kort na haar afstuderen op 4 november 2020 bij dat bedrijf gaan werken om te voorzien in haar levensonderhoud en ter overbrugging van de periode totdat de werkzaamheden voor bedrijf A zouden aanvangen.

Volgens Rechtbank Noord-Holland heeft X niettemin recht op toepassing van de 30%-regeling door een geslaagd beroep op begunstigend beleid. Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep anders. Het Hof acht niet aannemelijk geworden dat sprake is van intern beleid, waarop X zich met vrucht kan beroepen.

Het hoger beroep van de Inspecteur is gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
23 januari 2024
Rolnummer
23/631
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:179
NLF-nummer
NLF 2024/0398
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002471&artikel=31a&lid=8,bwbr0002471&artikel=31a&lid=8,bwbr0002489&artikel=10e,bwbr0002489&artikel=10e

Naar de bovenkant van de pagina