Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Belanghebbende (hierna: X) is een samenwerkingsverband (maatschap) tussen twee echtelieden.

Vanaf 17 juli 2020 verhuurt X op basis van een schriftelijke huurovereenkomst voor een periode van in beginsel 25 jaar aan een van maten (de echtgenote) een gedeelte van het dak van de echtelijke woning voor het plaatsen en exploiteren van 32 niet-geïntegreerde zonnepanelen. Hierbij is gekozen voor belaste verhuur.

In hoger beroep is, evenals in eerste aanleg, in geschil of X recht heeft op een teruggave van (een deel van) de omzetbelasting die in rekening is gebracht in verband met de bouw van het dak van de woning.

Hof Amsterdam verwerpt het standpunt van de Inspecteur dat de verhuur van het dak niet als economische activiteit kan worden beschouwd. Het is echter met Rechtbank Noord-Holland van oordeel dat de uitgaven voor het dak zijn gemaakt voor privédoeleinden, omdat X deze kosten ‘hoe dan ook’ zou hebben gemaakt, dus ook wanneer zij het dak niet zou zijn gaan verhuren. Het betreft immers het dak van de echtelijke woning, die zonder dak geen dienst kan doen als onderkomen voor de echtgenoten. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat deze kosten zijn gemaakt om daarmee huuropbrengsten te verkrijgen.

Ten overvloede oordeelt het Hof dat voor het dak van de woning niet kon worden gekozen voor belaste verhuur. Evenmin is aan het ‘90%-criterium’ voldaan. Dat betekent dat de onderhavige verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting. Voor uitgaven die zijn gemaakt in verband met vrijgestelde activiteiten bestaat geen recht op vooraftrek.

Evenals de Rechtbank verwerpt het Hof het beroep op het neutraliteitsbeginsel.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019-2020
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
23 mei 2024
Rolnummer
23/172
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1653
NLF-nummer
NLF 2024/1511
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina