Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van A-G Ettema van 26 april 2024 in de zaken met nummer 22/04093 (ECLI:NL:PHR:2024:474, NLF 2024/1185), 23/00142 (ECLI:NL:PHR:2024:472, NLF 2024/1184), 23/00143 (ECLI:NL:PHR:2024:473, NLF 2024/1223) en 24/00420 (ECLI:NL:PHR:2024:475, NLF 2024/1187).

In deze zaken is de vraag aan de orde of voor de heffing van BPM ter zake van de registratie van een gebruikte auto rekening mag worden gehouden met de zogenoemde ‘bijstelling marktsituatie’ en ‘bijstelling dealersituatie’ in de koerslijst EurotaxGlass’s nadat die koerslijst de keuzemogelijkheid om die factoren toe te passen heeft geschrapt.

Volgens A-G Ettema mag een belastingplichtige de bijstellingen nog toepassen, zonder dat hij hiervoor nader bewijs hoeft te leveren. Als voorwaarde geldt wel dat de aangifte is gedaan vóór 4 oktober 2021 en dat de koerslijstmethode is toegepast. In dit kader is niet van belang of de belastingplichtige de koerslijstmethode reeds bij de aangifte heeft toegepast of dat hij in bezwaar of (hoger) beroep de afschrijvingsmethode wenst te wijzigen naar de koerslijstmethode. In het geval dat de methode wordt gewijzigd is wel vereist dat geen tweede controle van het voertuig nodig is en dat een (historische) uitdraai van de gebruikte koerslijst kan worden overgelegd. Voorts komt de A-G tot de slotsom dat de Inspecteur bij het opleggen van een naheffingsaanslag is gehouden de bijstellingen in de koerslijst EurotaxGlass’s uit eigen beweging toe te passen, doch alleen als hij de koerslijstmethode hanteert en een koerslijstuitdraai van vóór 4 oktober 2021 behoort tot de hem ter beschikking staande gegevens.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018-2019
Instantie
A-G
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
22/04093; 23/00142; 23/00143; 24/00420
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:487
Auteur(s)
mr. drs. M.T.M. Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2024/1183
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6404

Naar de bovenkant van de pagina