Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft een positief valutaresultaat behaald op schulden aan in Argentinië gevestigde vennootschappen, waarin zij via haar gevoegde dochtermaatschappij belangen houdt. Zij heeft het positieve valutaresultaat van € 1.795.728 niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van haar belastbare winst op grond van artikel 10a, lid 1, Wet VpB 1969.

Evenals bij Rechtbank Noord-Holland is in hoger beroep in geschil of X bij het bepalen van de belastbare winst ertoe gehouden is de tegenbewijsregeling van artikel 10a, lid 3, aanhef en onderdeel a, Wet VpB 1969 toe te passen. Zo ja is in geschil of dit tot gevolg heeft dat het door haar behaalde positieve valutaresultaat op een – in de zin van artikel 10a Wet VpB 1969 – besmette geldlening tot de belastbare winst moet worden gerekend.

Niet in geschil is dat de schulden waarop in 2015 een positief valutaresultaat van € 1.795.728 is behaald onder de reikwijdte van artikel 10a, lid 1, Wet VpB 1969 vallen.

Evenals de Rechtbank is Hof Amsterdam van oordeel dat in de onderhavige situatie uitsluitend de belastingplichtige gebruik kan maken van de tegenbewijsmogelijkheid van artikel 10a, lid 3, aanhef en onderdeel a, Wet VpB 1969 (tekst 2015). Het Hof oordeelt met de Rechtbank dat X met de beantwoording van de vragen van de Inspecteur in het kader van de aanslagregeling, waaronder die in de ingediende aangiften geen beroep heeft gedaan op de tegenbewijsregeling. Hetgeen de Inspecteur dienaangaande in hoger beroep heeft aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

Het hoger beroep van de Inspecteur is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
19 oktober 2021
Rolnummer
20/00495
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:3139
Auteur(s)
Jeroen van Strien
PKF Wallast/Vrije Universiteit/Radboud Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/2258
Aflevering
2 december 2021
Judoreg
NFB4677
bwbr0002672&artikel=10a&lid=3,bwbr0002672&artikel=10a&lid=8,bwbr0006358&artikel=2,bwbr0002672&artikel=10a&lid=3,bwbr0006358&artikel=2

Naar de bovenkant van de pagina