Naar alle auteurs

Jeroen Bijl

EY

Over Jeroen

Jeroen Bijl werkt sinds 1998 in de btw. Hij heeft in Groningen gestudeerd (fiscaal recht) en is in Tilburg gepromoveerd (btw, promotionele activiteiten en vouchers). Als belastingadviseur werkt Jeroen voornamelijk in de internationale praktijk en met klanten in de Consumer Products &, Retail-industrie. Daarnaast is hij als hoogleraar Indirecte belastingen verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en als raadsheer-plaatsvervanger aan Hof Den Haag. Jeroen schrijft voor NLFiscaal annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Personenvervoerdiensten op Moezel (condominium) vallen onder Zesde Richtlijn NLF 2022/0823
  • Roemeense regeling voor btw-teruggaven strijdig met Btw-richtlijn NLF 2022/0455
  • Btw-behandeling van om niet aan personeel verstrekte vouchers NLF 2022/0299
  • Tsjechische regeling inzake btw-herziening bij faillissementen niet EU-proof NLF 2021/2211
  • Eenmalige verrichting met in de tijd gespreide betaling; gevolgen voor btw NLF 2021/2114