Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Alexander Bosman

Loyens en Loeff

Over Alexander Bosman

Alexander Bosman is raadsheer bij Hof Den Haag. Daarnaast is hij als docent internationaal en Europees belastingrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 2015 is gepromoveerd. Aan NLFiscaal is hij verbonden als auteur van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Spaanse belastingen op kernafval niet strijdig met EU-recht (noot Alexander Bosman) NLF 2019/2706
  • Juist oordeel dat geen sprake is van vaste inrichting in Zuid-Korea (noot Alexander Bosman) NLF 2019/1748
  • Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht? (noot Alexander Bosman) NLF 2019/1615
  • Verdrag Nederland-BelgiĆ« verhindert afwaardering vordering als verlies uit row (noot Alexander Bosman) NLF 2018/1208
  • Verbruik elektriciteit voor productie van elektriciteit; verplichte vrijstelling (noot Alexander Bosman) NLF 2018/1592
Naar de bovenkant van de pagina