Naar alle auteurs

Corné Brouwers

Belastingdienst

Over Corné

Corné Brouwers is werkzaam als strategisch coördinator van het Landelijk team Zeer Vermogende Personen bij Belastingdienst/Grote ondernemingen. Hij is specialist vermogende particulieren, dga’s en IB-ondernemers, op de diverse middelen en fenomenen die deze doelgroepen raken. Binnen de Belastingdienst is hij tevens lid van de kennisgroep Aanmerkelijk belang. Voorts is hij docent en examenmaker bij het Register Belastingadviseurs, auteur bij de Vakstudie IB van Kluwer en geeft hij regelmatig lezingen over fiscale onderwerpen. Bij NLFiscaal is hij annotator bij de weekeditie van arresten en uitspraken die zijn gewezen over met name de inkomstenbelasting, in het bijzonder inkomen uit aanmerkelijk belang, en schenk- en erfbelasting, meer in het bijzonder de bedrijfsopvolgingsregeling. NLFiscaal omschrijft Erik met de woorden ‘snel’, ‘verrassend’ en ‘compleet’.

Recente bijdragen

  • Advies A-G; spaargeld en overig vermogen vanaf 2017 anders belasten NLF 2021/2206
  • Fictieve vervreemding na overlijden bezwaarde met aanmerkelijk belang NLF 2021/1795
  • Toepassing BOR; nader onderzoek inzake toerekening panden aan projectontwikkeling (1) NLF 2021/1305
  • Betaalde schenkbelasting behoort niet tot verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang NLF 2021/1247
  • Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoedvennootschappen NLF 2021/0202