Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Corné Brouwers

Belastingdienst

Over Corné Brouwers

Corné Brouwers is werkzaam als strategisch coördinator van het Landelijk team Zeer Vermogende Personen bij Belastingdienst/Grote ondernemingen. Hij is specialist vermogende particulieren, dga’s en IB-ondernemers, op de diverse middelen en fenomenen die deze doelgroepen raken. Binnen de Belastingdienst is hij tevens lid van de kennisgroep Aanmerkelijk belang. Voorts is hij docent en examenmaker bij het Register Belastingadviseurs, auteur bij de Vakstudie IB van Kluwer en geeft hij regelmatig lezingen over fiscale onderwerpen. Bij NLFiscaal is hij annotator bij de weekeditie van arresten en uitspraken die zijn gewezen over met name de inkomstenbelasting, in het bijzonder inkomen uit aanmerkelijk belang, en schenk- en erfbelasting, meer in het bijzonder de bedrijfsopvolgingsregeling. NLFiscaal omschrijft Erik met de woorden ‘snel’, ‘verrassend’ en ‘compleet’.

Recente bijdragen

  • Negatief vervreemdingsvoordeel terecht niet in aanmerking genomen (noot Corné Brouwers) NLF 2022/1800
  • Opbrengst van handel in cryptovaluta niet belast in box 1 (noot Corné Brouwers) NLF 2022/1237
  • Inspecteur kan afgeroomde winsten niet belasten als reguliere voordelen uit ab (noot Corné Brouwers) NLF 2022/0820
  • Advies A-G; spaargeld en overig vermogen vanaf 2017 anders belasten (noot Corné Brouwers) NLF 2021/2206
  • Fictieve vervreemding na overlijden bezwaarde met aanmerkelijk belang (noot Corné Brouwers) NLF 2021/1795
Naar de bovenkant van de pagina