Naar alle auteurs

Nicole Gubbels

Tilburg University/Belastingdienst

Over Nicole

Nicole Gubbels is werkzaam als universitair docent bij het fiscaal instituut van Tilburg University, waar de onderwijswerkzaamheden voornamelijk betrekking hebben op de belastingheffing van particulieren (inkomstenbelasting en successiewet). Op hetzelfde terrein bevinden zich haar werkzaamheden voor de Belastingdienst, waar ze onderdeel uitmaakt van de coördinatiegroep Constructiebestrijding en betrokken is bij de kennisgroep Schenk- en erfbelasting. Daarnaast heeft ze diverse nevenactiviteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek, en is ze redacteur van verschillende fiscale uitgaven. Voor NLFiscaal schrijft Nicole annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Vernietiging schenkingsovereenkomst; vermindering aanslag wegens dwaling NLF 2021/1221
  • Navordering erfbelasting; verzwegen buitenlands vermogen niet verbeurd NLF 2021/1150
  • Kind erft van biologische vader, maar is juridisch geen kind voor erfbelasting NLF 2021/0833
  • Moeder geen partij bij schenking door vader; aanslag schenkbelasting vernietigd NLF 2020/2720
  • Toerekening tbs-resultaat; Inspecteur moest aanslagregeling aanhouden NLF 2020/2233