Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Angelique Perdaems

Hertoghs advocaten

Recente bijdragen

  • Geen sprake van schending nemo-teneturbeginsel NLF 2022/2127
  • Onjuist standpunt partijen over omkering bewijslast mag rechter niet volgen NLF 2022/1814
  • Geen box 3-compensatie voor belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten NLF 2022/1095
  • Massaalbezwaarprocedure box 3; rechtsbescherming voor omvang rechtsherstel NLF 2022/1094
  • Risicoselectie en verwerking persoonsgegevens; in uitzonderlijke gevallen gevolgen voor aanslag NLF 2021/2419
Naar de bovenkant van de pagina