Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is enig aandeelhouder van een nv. De nv houdt alle aandelen van een naar Cypriotisch recht opgerichte vennootschap (hierna: de Ltd.) De Ltd. heeft twee vorderingen, waaronder een vordering op X in 2012 overgedragen aan de nv. De vordering op X bedroeg op 16 augustus 2012 € 36.244.151,60. De waarde van de effectenportefeuille bedroeg op dat moment nog maar € 19.597.422,58. Besloten is om de vordering op X kwijt te schelden tot de waarde van de effectenportefeuille. Het resterende bedrag van de vordering is overgedragen aan de nv.

De Inspecteur heeft bij de aanslag IB/PVV 2012 van X een uitdeling van de Ltd. aan X in aanmerking genomen ten bedrage van € 16.646.729. De helft is aan X toegerekend en de helft aan zijn fiscale partner. Voorts is aan X een vergrijpboete opgelegd van € 2.000.000.

Rechtbank Den Haag heeft de navorderingsaanslag in stand gelaten en de boete vernietigd.

Hof Den Haag bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Het Hof oordeelt dat de Ltd. zich bewust een voordeel heeft laten ontgaan ten gunste van haar (middellijke) aandeelhouder. Het onzakelijke besluit om een verlies van ruim € 16 miljoen te nemen op de onderwerpelijke vordering is feitelijk genomen door X (vgl. Hof Den Haag 3 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2269), zodat ook die zich van deze bevoordeling bewust moet zijn geweest.

De Inspecteur heeft niet overtuigend aangetoond dat X (voorwaardelijk) opzettelijk zijn aangifte IB/PVV 2012 onjuist heeft laten indienen. De Inspecteur heeft evenmin overtuigend aangetoond dat hij bij de samenwerking met zijn adviseur niet de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
3 november 2022
Rolnummer
19/00453
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:2270
NLF-nummer
NLF 2022/2293
Aflevering
24 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina