Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze zaak is in geschil of het box 3-inkomen over 2018 van X (belanghebbende), zoals vastgesteld bij een verminderingsbeschikking, juist is vastgesteld. Het box 3-inkomen is daarbij verminderd tot € 2.299. De in de verminderingsbeschikking begrepen box 3-heffing bedraagt € 683. De terugbetaalde box 3-heffing is € 4.737 minus € 683, ofwel € 4.054.

Hof Den Haag ziet zich gesteld voor de vraag of de door de wetgever gekozen vorm van rechtsherstel, zoals vormgegeven in de Wet rechtsherstel box 3, de evenredigheidstoets van artikel 1 EP in samenhang met artikel 14 EVRM kan doorstaan.

Volgens het Hof dient de op rechtsherstel gerichte compensatie in beginsel aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement en hoort niet meer te worden belast dan de feitelijk genoten rente, dividend, huur, royalty’s en mogelijk andere vormen van direct gerealiseerde vermogensopbrengst. De niet-gerealiseerde waardestijgingen van aandelen en obligaties dienen volgens het Hof voorts buiten beschouwing te blijven.

Tussen partijen is dan niet in geschil dat het werkelijk behaalde rendement in het onderhavige jaar € 3.259 bedraagt. Toepassing van artikel 3 Wet rechtsherstel box 3 leidt in het onderhavige geval tot een voordeel uit sparen en beleggen van € 2.299. Het voorgaande brengt mee dat het inkomen uit sparen en beleggen niet verder hoeft te worden verminderd en dat het gelijk in zoverre aan de zijde van de Inspecteur is.

Het Hof is verder van oordeel dat rente moet worden vergoed over het tijdvak dat aanvangt op de dag na die van de betaling van de onverschuldigde box 3-heffing en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de terugbetaling.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
23 januari 2024
Rolnummer
23/38
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2024:335
NLF-nummer
NLF 2024/0982
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina