Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende) geeft middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar betalen aan X geen bijdrage voor de opleiding die zij volgen. Leerlingen die bij aanvang van een cursusjaar 18 jaar of ouder zijn en een voltijds mbo-opleiding volgen (de zogenoemde BOL-opleiding), betalen lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Leerlingen die bij aanvang van een cursusjaar 18 jaar of ouder zijn en in deeltijd een opleiding volgen (de zogenoemde BBL-opleiding), betalen cursusgeld aan X.

X verricht zowel met omzetbelasting belaste prestaties als van omzetbelasting vrijgestelde prestaties.

Hof Den Haag bevestigt in deze procedure het standpunt van Rechtbank Den Haag dat X, zowel met het onderwijs dat zij aan leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar verstrekt als met de BOL-opleiding, zelfstandige niet-economische activiteiten verricht. Gelet hierop dient X haar recht op aftrek van voorbelasting van btw op de gemengde kosten te berekenen op basis van eerst een pre-pro-rata- en vervolgens een pro-rataberekening. Dit brengt mee dat X geen recht heeft op de door haar geclaimde hogere vooraftrek. De stelling dat het neutraliteitsbeginsel en/of het evenredigheidsbeginsel is geschonden, wordt verworpen. Ook is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
11 april 2024
Rolnummer
23/417
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2024:742
NLF-nummer
NLF 2024/1376
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina