Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) zijn in 2015 en 2016 twee informatiebeschikkingen afgegeven met betrekking tot aangekondigde (navorderingsaanslagen) IB/PVV 2002 tot en met 2013. De verzochte informatie ziet op een op Jersey gevestigde trust en de verhouding van X tot die trust. De Inspecteur heeft de informatiebeschikkingen afgegeven naar aanleiding van uit Jersey verkregen informatie.

X lijdt sinds 2010 aan de ziekte van Alzheimer en is niet langer in staat de huidige situatie of procedure te begrijpen. Bij akte (levenstestament) van 26 februari 2016 heeft X zijn gemachtigde aangesteld als algemeen gevolmachtigde.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Inspecteur onrechtmatig heeft gehandeld door in het informatieverzoek aan Jersey te stellen dat sprake is van ‘criminal tax matters’. Het Hof gebruikt de uit Jersey verkregen informatie daarom slechts voor zover deze ziet op de periode vanaf 1 januari 2009.

Volgens het Hof hoeven de verzoeken om informatie gezien de slechte gezondheidstoestand van X alleen te worden beantwoord indien en voor zover de gemachtigde van X deze informatie voorhanden heeft.

Ook heeft het Hof geoordeeld dat de informatiebeschikking van 28 oktober 2015 niet kan zien op de jaren 2002 tot en met 2005, omdat de Inspecteur daarmee in feite vraagt om een herbeoordeling van het oordeel van Hof Amsterdam van 8 november 2012 (11/00165 t/m 11/00168, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5802).

De staatssecretaris stelt in cassatie dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een deel van het bewijsmateriaal dat is verkregen uit Jersey van gebruik moet worden uitgesloten, waardoor de informatiebeschikkingen voor zover die zien op de jaren vóór 2009, vernietigd moeten worden. A-G IJzerman acht de desbetreffende oordelen van het Hof echter juist, zodat dit middel faalt.

De staatssecretaris stelt verder tevergeefs dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de gemachtigde van X alleen de in de informatiebeschikkingen neergelegde vragen behoeft te beantwoorden voor zover hij de benodigde informatie reeds voorhanden heeft.

De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2002-2013
Instantie
A-G
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
21/03671
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:1070
Auteur(s)
mr. N. van den Hoek
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2023/0009
Aflevering
5 januari 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5420
bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a

Naar de bovenkant van de pagina